Årsmöte 2021 – Snittblomsodlare i Sverige

Välkommen till årsmöte för föreningen Snittblomsodlare i Sverige 2021.

I år bjuds medlemmarna in till ett digitalt årsmöte den 23 februari kl. 9-12.

Vi kommer att se på styrelsens arbete under 2020, blicka framåt mot 2021 och välja styrelse.

Varmt välkomna!

Sofia Wikander med styrelse