Medlemmar

I föreningen Snittblomsodlare i Sverige finner du landets yrkesverksamma småskaliga snittblomsodlare som har en bredd av verksamheter kopplade till deras odling. Här nedan kan du hitta alla föreningens blomsterodlare. Du kan i sökfältet uppe till höger söka på ort, region, företagets namn eller vilken verksamhet du söker t. ex. självplock, florist eller gårdsbutik.