Maries Trädgård är en Handelsträdgård som ligger i jämtland några mil väster om Östersund. Trädgården har egen odling av snittblommor, perenner,  grönsaksplant, kryddor och sommarblommor. Här finns 2 växthus ett på 120 kvm respektive 40 kvm samt en visningsträdgård med fokus på växter lämpliga för vårt bistra norrländska klimat.

Företaget drivs av Marie Gunnarsson, trädgårdsmästare och florist

Företaget har funnits i drygt 20 år. Fram till 2014 odlade vi Kravodlade kryddor och grönsaker som såldes till olika matbutiker i vår närhet. Från 2015 säljer vi endast till konsument.

Alla egenodlade växter är helt och hållet odlad i ekologisk jord och gödsel, vi använder endast biologisk bekämpning med nyttodjur.

I företaget finns också en blomsterbutik som heter Amaryllis i Krokom och är ansluten till Interflora. Där har vi i stort sett avsättning för alla våra egna snittblommor. Vi säljer även snittblommorna i bunt samt en del till olika festligheter som t.ex bröllop.

Säsongen 2024 blir lite annorlunda, trädgården kommer inte ha öppet för besökare. Odlingen fortsätter som vanligt i trädgården men all försäljning kommer att vara i vår blomsterbutik Amaryllis, Krokomsporten.

/ Marie Gunnarsson

Maries Trädgård – Amaryllis i Krokom