Föreningen

Föreningen Snittblomsodlare i Sverige startades i februari år 2020 och är en förening som vill sprida kunskap om de småskaliga snittblomsodlarna i Sverige och slowflowers-rörelsen. Det är också en kvalitetsmärkning för miljövänligt närodlade blomster i säsong då medlemmarna har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och odla på ett hantverksmässigt sätt. Föreningen vill också verka som ett nätverk och mötesplats för medlemmar där kunskap, inspiration och erfarenheter delas mellan yrkesverksamma snittblomsodlare och där blomstrande samarbeten kan uppstå. Snittblomsodlare i Sverige vill verka branschstärkande och vara en del i uppbyggandet av nätverk och riktlinjer inom den småskaliga blomsterodlingen. Föreningen har som mål att sprida kunskap om de småskaliga snittblomsodlarna i Sverige och hur deras blomster i säsong kan verka som ett alternativ till importerade snittblommor.

Nätverket Snittblomsodlare i Sverige startade med en Facebook-grupp 2017 med initiativ från Lovisa Wendt från Fiddekulla Trädgård. När Hannah Wendelbo, Emily Bratt och Paulina Alesand startade Blomsteruppropet år 2019 tog intresset för närodlade blomster fart. Nätverket träffades första gången på Gunnebo slott i februari 2019 med initiativ av Viola (Bara Blomster) och för att kunna påverka än mer i branschen och bli mer slagkraftiga startades föreningen Snittblomsodlare i Sverige i februari 2020.

Bli medlem

Som medlem i föreningen Snittblomsodlare i Sverige blir du en del av en unik gemenskap med en stor mängd erfarenhet. Din verksamhet presenteras här på hemsidan och föreningen kommer med olika aktiviteter sprida information om er odlare. Det är vi medlemmar som tillsammans driver föreningens arbete och sätter upp målen för föreningen. Styrelsen och olika arbetsgrupper verkställer föreningens beslut. Se föreningens stadgar här.

För att bli medlem behöver du betala medlemsavgift och ha en registrerad firma med syfte att yrkesmässigt odla snittblommor i säsong där kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel undviks. Produktionen ska ske hantverksmässigt och övervägande på friland.

För att ansöka om medlemskap behöver du skicka dessa uppgifter och en kopia på reg. bevis till info@snittblomsodlare.se

  • Namn
  • Firmans namn
  • Org. Nr.
  • Adress
  • Telefon
  • E-post

När vi godkänt din ansökan skickas en faktura på medlemsavgiften. När medlemsavgiften (1250kr för 2020) är betald kommer du att bli inbjuden till vår gemensamma grupp på Facebook, där delas information till medlemmarna från styrelsen och viktigast av allt erfarenheter, tips, sambeställningar och samarbeten mellan medlemmar.

Kontakta styrelsen

Här är föreningens styrelse. Om du vill komma i kontakt med föreningen går det bra att höra av sig till någon av styrelsemedlemmarna.

Sofia Wikander
Ordförande
0737-596681
Emily Bratt
Vice ordförande
Marinette Andersson
Kassör
0709-987203
Emma Syrén
Sekreterare
0723-011074
Britta Levin
Ledamot
0737-721805
Josefin Gavie
Ledamot
0707-208991
Kerstin Svensén Shachar
Ledamot
Anton Wijk
Suppleant
Olivia Hanson
Suppleant
Malin Wedrén
Valberedning
070537664
Madelene Jigsjö
Valberedning
Riekje van Zanten
Valberedning