Föreningen

Föreningen Snittblomsodlare i Sverige startades i februari år 2020 och är en förening som vill sprida kunskap om de småskaliga yrkesverksamma snittblomsodlarna i Sverige och Slow Flowers. Det är också en kvalitetsmärkning för miljövänligt närodlade blomster i säsong då medlemmarna har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och odla på ett hantverksmässigt sätt. Föreningen vill också verka som ett nätverk och mötesplats för medlemmar där kunskap, inspiration och erfarenheter delas mellan yrkesverksamma snittblomsodlare och där blomstrande samarbeten kan uppstå. Snittblomsodlare i Sverige vill verka branschstärkande och vara en del i uppbyggandet av nätverk och riktlinjer inom den småskaliga blomsterodlingen. Föreningen har som mål att sprida kunskap om de småskaliga snittblomsodlarna i Sverige och hur deras blomster i säsong kan verka som ett alternativ till importerade snittblommor.

När Slow Flower-rörelsen närmade sig Sverige började fler och fler snittblomsodlare ansluta sig och ett gemensamt behov av gemenskap, samarbeten och erfarenhetsutbyten uppkom. Så vårvintern 2019 träffades ett gäng entusiastiska odlare för första gången på Gunnebo slott, och för att kunna påverka än mer i branschen och bli mer slagkraftiga startades föreningen Snittblomsodlare i Sverige i februari 2020.

Slow Flower

Slow Flowers handlar om att koppla ihop den som odlat, skördat och bundit blommorna med konsumenten. Att sätta ett ansikte på den som står för all den kunskap odlandet innebär och förmedla det värdet hela vägen hem till bordet. Att minska avståndet och mellanhänderna från jord till bord.

Slow Flower – rörelsen startade i USA för lite drygt tio år sedan, som en reaktion på blomsterindustrins utveckling. Författaren Amy Stewart skrev boken Flower Confidential: The Good, the Bad and the Beautiful(2008), där hon granskade blomsterindustrin i allt från hybridisering och genforskning till odlare, odlingar och florister som arbetat för att uppfinna, framställa och sälja större, vackrare och stadigare blommor än naturen någonsin skulle kunna åstadkomma. Pionjären, författaren och skribenten Debra Prinzing var den om myntade begreppet Slow Flowers och har varit den drivande i rörelsen i och med boken Slow Flowers(2013). Hon har också skapat www.slowflowers.com för att främja konsumtionen av närodlade blomster i USA.

Bli medlem

Som medlem i föreningen Snittblomsodlare i Sverige blir du en del av en unik gemenskap med en stor mängd erfarenhet. Din verksamhet presenteras här på hemsidan och föreningen kommer med olika aktiviteter sprida information om er odlare. Det är vi medlemmar som tillsammans driver föreningens arbete och sätter upp målen för föreningen. Styrelsen och olika arbetsgrupper verkställer föreningens beslut. Se föreningens stadgar här.

Ansökan är öppen från 15 oktober 2024- 15 januari 2025

För att ansöka om medlemskap behöver du skicka dessa uppgifter och en kopia på reg. bevis till medlem@snittblomsodlare.se

  • Namn
  • Firmans namn
  • Org. Nr.
  • Adress
  • Telefon
  • E-post

För att bli medlem behöver du betala medlemsavgift och ha en registrerad firma med syfte att yrkesmässigt odla snittblommor i säsong där kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel undviks. Produktionen ska ske hantverksmässigt och övervägande på friland.

När vi godkänt din ansökan skickas en faktura på medlemsavgiften. När medlemsavgiften (1250kr för nya medlemmar) är betald kommer du att bli inbjuden till vår gemensamma grupp på Facebook, där delas information till medlemmarna från styrelsen och viktigast av allt erfarenheter, tips, sambeställningar och samarbeten mellan medlemmar. Medlemsavgiften för medlemmar från andra året som medlem är fastställd till 950 kr för 2023.

Kontakta styrelsen

Här är föreningens styrelse 2023. Om du vill komma i kontakt med föreningen går det bra att höra av sig till någon av styrelsemedlemmarna.

Vill du ha kontakt via föreningens e-post: info@snittblomsodlare.se

Eva Eliasson
Ordförande
070-615 35 60
Kamilla Persson
Vice ordförande
070-621 51 44
Ingela Arvidsson
Kassör, Webbredaktör
070-248 00 84
Frida Söderström
Sekreterare
Rebecca Borg Söderkvist
Ledamot
Marcus Ekström
Ledamot
Hanna Ledhagen
Ledamot
Frida Persson
Suppleant
Jackie Blom
Suppleant
Sofia Wikander
Valberedning
Emily Bratt
Valberedning