Föreningen

Föreningen Snittblomsodlare i Sverige startades i februari år 2020 och är en förening som vill sprida kunskap om de småskaliga yrkesverksamma snittblomsodlarna i Sverige och Slow Flowers. Det är också en kvalitetsmärkning för miljövänligt närodlade blomster i säsong då medlemmarna har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och odla på ett hantverksmässigt sätt. Föreningen vill också verka som ett nätverk och mötesplats för medlemmar där kunskap, inspiration och erfarenheter delas mellan yrkesverksamma snittblomsodlare och där blomstrande samarbeten kan uppstå. Snittblomsodlare i Sverige vill verka branschstärkande och vara en del i uppbyggandet av nätverk och riktlinjer inom den småskaliga blomsterodlingen. Föreningen har som mål att sprida kunskap om de småskaliga snittblomsodlarna i Sverige och hur deras blomster i säsong kan verka som ett alternativ till importerade snittblommor.

När Slow Flower-rörelsen närmade sig Sverige började fler och fler snittblomsodlare ansluta sig och ett gemensamt behov av gemenskap, samarbeten och erfarenhetsutbyten uppkom. Så vårvintern 2019 träffades ett gäng entusiastiska odlare för första gången på Gunnebo slott, och för att kunna påverka än mer i branschen och bli mer slagkraftiga startades föreningen Snittblomsodlare i Sverige i februari 2020.

Bli medlem

Som medlem i föreningen Snittblomsodlare i Sverige blir du en del av en unik gemenskap med en stor mängd erfarenhet. Din verksamhet presenteras här på hemsidan och föreningen kommer med olika aktiviteter sprida information om er odlare. Det är vi medlemmar som tillsammans driver föreningens arbete och sätter upp målen för föreningen. Styrelsen och olika arbetsgrupper verkställer föreningens beslut. Se föreningens stadgar här.

Ansökan är öppen från 1 januari – 31 mars

För att ansöka om medlemskap behöver du skicka dessa uppgifter och en kopia på reg. bevis till info@snittblomsodlare.se

  • Namn
  • Firmans namn
  • Org. Nr.
  • Adress
  • Telefon
  • E-post

För att bli medlem behöver du betala medlemsavgift och ha en registrerad firma med syfte att yrkesmässigt odla snittblommor i säsong där kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel undviks. Produktionen ska ske hantverksmässigt och övervägande på friland.

När vi godkänt din ansökan skickas en faktura på medlemsavgiften. När medlemsavgiften (1250kr för nya medlemmar) är betald kommer du att bli inbjuden till vår gemensamma grupp på Facebook, där delas information till medlemmarna från styrelsen och viktigast av allt erfarenheter, tips, sambeställningar och samarbeten mellan medlemmar. Medlemsavgiften för medlemmar från andra året som medlem är fastställd till 950 kr.

Kontakta styrelsen

Här är föreningens styrelse. Om du vill komma i kontakt med föreningen går det bra att höra av sig till någon av styrelsemedlemmarna.

Emma Engström
Ordförande
Malin Wedrén
Vice ordförande
Marinette Andersson
Kassör
0709-987203
Emma Syrén
Sekreterare
0723-011074
Britta Levin
Ledamot
0737-721805
Josefin Gavie
Ledamot
0707-208991
Ingela Arvidsson
Ledamot
070-2480084
Jenny Andersson
Suppleant
Moa Esserud
Suppleant
Sofia Wikander
Valberedning
Emily Bratt
Valberedning