Källdalens Trädgårdar

Källdalens Trädgårdar är en liten gård mitt i Hallands bokskogar. På gården finns en plantskola med stort utbud av kryddväxter, sommarblommor och perenner. I sortimentet ingår många sorters växter som gynnar bin, humlor och fjärilar. Allt odlas fram i gårdens två växthus. Det finns flera stora planteringar för att inspirera och visa hur växterna utvecklas i marken. På sommaren finns det en stor frilandsodling av KRAV certifierade grönsaker och en snittblomsodling.