Floral story AB

Om mig
Jag som driver Floral story heter Sara, jag har under många år arbetat som modedesigner och älskar att arbeta kreativt med färg och form, men för två år sedan bytte jag ett fast kontorsjobb mot frisk luft och friheten i att driva eget företag.
Jag ville arbeta med något som känns mer meningsfullt för kommande generationer och påbörjade då min bana som småskalig, ekologisk snittblomsodlare och jag kan inte tänka mig ett bättre och roligare sätt att kombinera hållbarhet och design på! Det känns helt fantastiskt att få göra det jag älskar och samtidigt skapa möjligheten för andra att göra ett bättre miljömässigt val inom floristik.

Min odling
Jag tror på att välja bort den globala blomsterindustrins långa transporter för blomster som plockats lokalt och gynnar ekosystem och den biologiska mångfalden både ovan och under jord genom att odla hållbart med omtanke av naturen. Det är sann ekolyx!
Jag håller på att skapa en experimentell snittblomsträdgård kring familjens hus i Enköping. Det var en obebyggd fastighet innan vi flyttade dit så jag har fått skapa helt från grunden och det har varit fantastiskt kul. Jag vill få fram känslan av en innergård med olika rum, i ett rum på ca 80 kvm finns de annuella bäddarna där jag testar mig fram för att hitta vilka blomsorter jag gillar och hur jag kan kombinera dem. Odlingen är spännande och rolig, och stundtals utmanande! Men det är framförallt i den kreativa designprocessen min passion finns.

Mina tjänster
Just nu upptas det mesta av min tid av designuppdrag och tanken är att succesivt övergå mer och mer till renodlade blomsteruppdrag. Under tiden experimenterar jag med odling och design i min snittblomsträdgård. I mån av tid tar jag beställningar av buketter och blomsterarrangemang. Eventuellt kan det bli abonnemang på fredagsbuketter och någon workshop under sensommaren.