Fjälla Trädgård

I juli öppnar vi en liten gårdsbutik med snittblommor enligt slowflowermodellen, grönsaker i säsong och keramik från egen produktion. Vår gård Fjälla är en typisk nordbohusländsk gård på en plats där människor levt och verkat minst sedan bronsåldern. Under tjugo års tid har vi varsamt restaurerat gårdens byggnader och byggt upp en trädgård för nytta och fägring.

Trädgården försörjer vår familj på fyra med ekologiskt odlade grönsaker större delen av året. Förutom köksträdgården har vi kryddträdgård, perennrabatter, dahlior och en samling historiska rosor. Den biologiska mångfalden är stor både när det gäller odlade växter, vilda växter och djur. När du besöker oss har du chans att få se en rad fjärilsarter, vinbergssnäckor, grodor, paddor, ödlor, svalor, tornseglare, hackspett, korp och många arter av småfåglar. Nytt för i år är att vi satsat på odling av snittblommor enligt slowflowermodellen.

Vi kommer hålla öppet helger under sommaren och hösten med start 9/7, följ oss på Instagram för exakta öppettider

Fjälla ligger mellan Strömstad och norska gränsen, ta av från E6 vid Nordbymotet och kör 2km mot Fjälla.
Varmt välkomna!
Jonna med familj