Kammarberg Gård

Kammarberg Gård ligger mellan Fjärås och Kinna, söder om sjön Lygnen och drivs av Mia Ankarloo.

Utbildad trädgårdsmästare, florist med gesällbrev och blomsterbonde.

I framtiden skulle jag vilja se mer svenskodlade snittblommor ute i våra blomsterbutiker.

Odlingen är under ständig upp och utbyggnad, för att hitta ett smidigt sätt att arbeta med naturen, hitta växter som funkar i just denna odlingsmiljö och för att få till en så lång odlingssäsong som möjligt.

Jag odlar på ett naturligt sätt utan kemiska bekämpningsmedel. När jag behöver använda bekämpning väljer jag ett ekologiskt alternativ.

Gödslar med det som kommer från gårdens djur och komposter.

Instagram: @kammarberggard