Krusenbergsodlarna

Krusenbergsodlarna är Alva Herdevall och Anders Rydell. Det är också vår familj, våra djur och våra odlingar.

Vi bedriver småskalig odling efter permakulturens principer i ett kulturlandskap utanför Uppsala. Här experimenterar vi med många olika projekt för självhushållning men har även snittblommor, ägg och honung till försäljning.

Vi odlar vår egen jord och använder inga kemiska bekämpningsmedel. Våra produkter skapas genom världens viktigaste möte – när blommor möter bin.