Edlas Have

På vår lilla skånska gård från 1900-talets början odlar jag hållbart och småskaligt, för cykelleverans av buketter till närliggande samhällen. Gården är inte öppen för besök men kanske blir det i framtiden. Här finns en trädgård från tidigt 1900-tal samt en ny trädgård under anläggning. Blommorna hämtas från båda. 

Jag som driver Edlas Have heter Boel Nordgren och arbetar som trädgårdshistoriker och trädgårdsantikvarie, med särskilt intresse för kvinnohistoria och kvinnors väg in i trädgårdsbranschen under 1900-talets första hälft.