Bondbönans Odlingar

Bondbönans Odlingar ligger 12km sydöst om Linköping mitt i det vackra eklandskapet som den lilla kobesättningen hjälper till att vårda. Odlingen består av 0,7 hektar friland, 200kvm båghus och startades 2015.
På våren säljer vi grönsaksplantor och sedan varierat utbudet av grönsaker och buketter i gårdsbutiken under säsongen. Blomster- och grönsaksodlingen sköts småskaligt med mycket handarbete och utan bekämpningsmedel. Ko- och hönsgödsel från den egna gården används som gödning.
Blommorna i odlingen har varje år blivit fler och fler och är nu uppe i ett 50-tal olika sorter. Sedan sommaren 2019 har vi självplock av sommarblommor. Självplocket brukar vara öppet från början av juli till frosten tar de sista blommorna.