Malins Makeri

Malins Makeri bedriver en småskalig odling med snittblommor i säsong. Jag erbjuder närodlade blommor som odlas med så liten miljöpåverkan som möjligt. Varje sort är vald med omsorg, med en önskan om mycket färgrikedom och såklart med pollinatörerna i åtanke.  Tanken är att låta blommorna växa och blomma enligt sin naturliga årscykel. Jag använder ingen konstgödsel och inga naturfrämmande bekämpningsmedel.

Målet är att du ska kunna njuta av vackra blommor som är odlade med omsorg om jorden, växterna och djurlivet.

I sommar kommer det finnas självplock och även färdigbundna buketter och buntar. Information om utbud och öppettider finns på Instagram. Välkommen!