Bloms Gård

Jackie heter jag som driver Bloms gård, jag är utbildad inom gröna näringar och brinner för hållbar odling. Här odlas snittblommor för självplock i säsong samt grönsaker och plantor.

På Bloms gård odlar vi med naturen och försöker få ett fullskaligt kretslopp från jord till bord. Det är helt fritt från konstgödning och bekämpningsmedel.