Svartbäckens trädgård

Svartbäckens trädgård är ett småskaligt trädgårdsmästeri som drivs av oss, Kalle och Malin. Vår gård Svartbäcken ligger i det småbrutna odlingslandskapet på det Uppländska höglandet mellan Uppsala och Enköping. Här odlar vi förutom ett 50-tal olika sorters snittblommor även grönsaker och frukt. Dessutom drivs en plantskola för växter som ger frukt, bär och nötter.

Snittblommorna säljs via Bondens marknad, i Stockholm till utvalda florister och förbeställda bukettarrangemang.

Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel och tillför endast kompost och ekologisk gödsel. Vårt mål är att hushålla med resurserna och bidra till den biologiska mångfalden samtidigt som vi levererar nyskördade och hållbara blommor till vardag och fest.