Blomodlaren

Blomodlaren är jag Karin som driver en småskalig frilandsodling. Jag har två odlingsytor: min villaträdgård i norra Göteborg, och min sommarstugeträdgård på en ö i södra Bohuslän. Efter att ha odlat för eget bruk i 15 år, startade jag 2018 jag en kommersiell snittblomsodling.

Jag odlar perenner, främst Agapanthus, Astrantia och Paeonia, och annueller, i år blir det mest av Amaranthus, Bupleurum, Dahlia, Daucus, Lathyrus, Limonium, Phlox, Rudbeckia, Xerochrysum och Zinnia. Jag torkar också många sorter, att erbjuda under vinterhalvåret.

I nuläget säljer jag enbart till florister och blomsterdesigners.

Jag använder organiskt material från närområdet, bokashi, samt tillverkar gödning av egenodlad vallört. Inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Levererar med elbil. Naturligt och klimatsmart.

Jag odlar för att visa att det går att odla miljövänliga snittblommor. Dessa hantverksmässigt odlade blommor har fantastiska kvaliteter eftersom de skördas när de är på topp och levereras kort väg. Med rätt omvårdnad håller de länge i vasen och kan dessutom slängas på komposten (inga gifter som i konventionellt odlade blommor). Hållbara blommor i flera bemärkelser!

Jag odlar också för att jag älskar blommor och daggmaskar. Genom naturlig jordförbättring ger jag förutsättningar för maskar och mikroliv att skapa en riktigt bra jordmån för friska och vackra blommor!