Blomodlaren

Blomodlaren är jag, Karin, som driver en småskalig frilandsodling. Jag har två odlingsytor: min villaträdgård i norra Göteborg, och en åker på en ö i södra Bohuslän. Efter att ha odlat för eget bruk i 15 år, startade jag 2018 en kommersiell snittblomsodling.

Hos mig hittar du framförallt Agapanthus och Dahlia. Övriga sorter varierar, men ofta odlar jag: Amaranthus, Bupleurum, Cosmos, Daucus, Helianthus, Lathyrus, Limonium, Mentha, Phlox, Rudbeckia, Xerochrysum och Zinnia. Jag torkar också en hel del, såsom Astrantia och Paeonia, att erbjuda under vinterhalvåret.

Jag säljer enbart till florister och blomsterdesigners.

Odlingen vitaliseras med egenodlad vallört, bokashi samt organiskt material och gödsel från närområdet. Inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Levererar med elbil. Naturligt och klimatsmart.

Jag odlar för att visa att det går att odla miljövänliga snittblommor. Dessa hantverksmässigt odlade blommor har fantastiska kvaliteter eftersom de skördas när de är på topp och levereras kort väg. Med rätt omvårdnad håller de länge i vasen och kan dessutom slängas på komposten (inga gifter som i konventionellt odlade blommor). Hållbara blommor i flera bemärkelser!

Jag odlar också för att jag älskar blommor och daggmaskar. Genom naturlig jordförbättring ger jag förutsättningar för maskar och mikroliv att skapa en riktigt bra jordmån för friska och vackra blommor!