Årsmöte

Vi välkomna alla våra medlemmar till

Årsmöte

för föreningen Snittblomsodlare i Sverige

18 mars kl. 13-16 i Göteborg.

Varmt välkomna!