KRAV information om certifiering och regler

Camilla Uggla från KRAV kommer och ger oss en övergripande genomgång om KRAV, information om hur en certifiering går till och lite om de regler som ska följas. Det blir också tid för frågor.

Varmt välkomna!

Endast för medlemmar.