Livet i jorden

Livet i jorden med Natalia Nunez (Den goda floran). Vilka är våra medhjälpare förutom daggmaskarna? Vi tar oss ner till rhizosfären för att se samspelet där.
Eventet enbart öppet för medlemmar och information läggs ut i föreningens interna facebookgrupp.