Odla ranunklar och anemoner

I år erbjuder jag 3 fördjupningskurser som handlar om att odla respektive ranunkler, anemoner, pioner och rosor till snitt.

Jag har valt att lägga kurstillfället i perioden när de (förhoppningsvis) blommar.

Vi tar avstamp där och tittar på hela proceduren, från sortval, odling, näring, sjukdomar till skördestadie. 

Kursen börjar klockan 12 och tar cirka tre timmar.  Kostnad: 600 kronor. Fika ingår.

https://www.sommarlinden.se/services-6-1