Vad betyder slowflowers?

Slowflowers-rörelsen vill återknyta kontakten mellan odlare och konsument, öka det lokala småskaliga odlandet och främja hållbart odlade blomster, t.ex. genom minskade transporter av snittblommor. På samma sätt som du handlar dina grönsaker av den lokala bonden ska du kunna handla din lokalt odlade bukett med blomster som är i säsong där just du bor.