Vad gör föreningen?

Snittblomsodlare i Sverige är en nystartad förening (2020) som vill sprida kunskap om de småskaliga snittblomsodlarna i Sverige och slowflowers-rörelsen samt verka som en kvalitetsmärkning för miljövänligt närodlade blomster i säsong. Föreningen vill också verka som en mötesplats för yrkesverksamma snittblomsodlare där kunskap delas och blomstrande samarbeten kan uppstå. Föreningen vill vara branschstärkande och drivande i uppbyggandet av nätverk och riktlinjer inom den småskaliga blomsterodlingen och sprida kunskap om hur de småskaliga snittblomsodlarnas blomster i säsong kan verka som ett alternativ till importerade snittblommor.