Slow Flowers

Slow Flowers handlar om att koppla ihop den som odlat, skördat och bundit blommorna med konsumenten. Att sätta ett ansikte på den som står för all den kunskap odlandet innebär och förmedla det värdet hela vägen hem till bordet. Att minska avståndet och mellanhänderna från jord till bord.

Slow Flower – rörelsen startade i USA för lite drygt tio år sedan, som en reaktion på blomsterindustrins utveckling. Författaren Amy Stewart skrev boken Flower Confidential: The Good, the Bad and the Beautiful(2008), där hon granskade blomsterindustrin i allt från hybridisering och genforskning till odlare, odlingar och florister som arbetat för att uppfinna, framställa och sälja större, vackrare och stadigare blommor än naturen någonsin skulle kunna åstadkomma. Pionjären, författaren och skribenten Debra Prinzing var den om myntade begreppet Slow Flowers och har varit den drivande i rörelsen i och med boken Slow Flowers(2013). Hon har också skapat www.slowflowers.com för att främja konsumtionen av närodlade blomster i USA.
Under de senaste 40 åren har blomsterindustrin ändrats avsevärt även här i Sverige. Odlingarna bedrivs oftast i länder långt ifrån där blommorna konsumeras och odlingen av snittblommor på friland i Sverige har i princip varit obefintlig sedan 1980-talet. Men sedan fem år tillbaka har slow flower- rörelsen även rotat sig här i Sverige. Nu börjar fler och fler odla högkvalitativa snittblommor på friland, blommor med nostalgi, livsglädje och otrolig styrka. Vi vill sprida budskapet att svenskodlade snittblommor är ett alternativ under vår odlingssäsong. Följ våra medlemmars odlingar här.